Astroloģija – zinātne vai mistika.

 

Mēs visi esam pamanījuši, ka pēdējā laikā strauji pieaug interese par vienu no vecākajām zinātnēm – astroloģiju. Zinātniskā astroloģija, visos laikmetos, ir ieņēmusi goda vietu, kaut gan ir sastopami arī tādi cilvēki, kuri to uzskata par mistiku.

Līdz XVII. gadsimtam tika uzskatīts ka astroloģija un astronomija ir nešķiramas, jo tie kuri nodarbojās ar astronomiju, vienlaicīgi apguva arī zināšanas astroloģijā. Piemēram, Nikolajs Koperniks, Klavdijs Ptolemejs, Tiho de Brage tie ir astronomi, kurus visi pazina kā labus astrologus.

Arī mūsdienās, cilvēki šajā zinātnes jomā, meklē atbildes uz jautājumiem, kuri viņus interesē. Tas ir dabiski, jo tieši zinātne, māk nošķirt zināmo no iedomātā un iedomāto no nezināmā. Tie zinātnieki, kuri atrodas patiesības meklējumos, arvien biežāk pievēršas senajai zinātnei – astroloģijai, veic zinātniski pētnieciskos darbus, analizē tās pamatus un likumsakarības. Arvien vairāk astrologu piedalās diskusijā par to, ka astroloģija ir ļoti svarīga un noderīga zinātne.

Cilvēks, jau kopš seniem laikiem ir centies iepazīt un saprast ne tikai apkārtējo pasauli, dabu un visumu, bet arī sevi un savu nākotni.

Zinātnieki jau sen ir pierādījuši, ka pastāv noteikta saikne starp planētu kustību debesīs un notikumiem uz zemes. Zinātniskie darbi apliecina, ka pasaules notikumi ir saistīti ar debesu ķermeņu stāvokli. Tādas pašas sakritības mēs varam vērot arī katra cilvēka dzīvē.

Mūsdienās, zinātnisku skaidrojumu ir ieguvusi saikne starp kosmiskajiem cikliem un laika apstākļiem, zemestrīcēm, slimībām, epidēmijām, neražas gadiem, plūdiem, politiskiem un ekonomiskiem notikumiem uz Zemes.

Nevienam vairs nav noslēpums, ka Visuma kosmiskā telpa sastāv no elektriskiem, magnētiskiem u. c. laukiem, kurus izstaro Visuma kosmiskie ķermeņi – planētas, zvaigznes, galaktikas, zvaigznāji. Sprādzieni uz Saules, rada mums visiem pazīstamās magnētiskās vētras un citas fenomenālas parādības, vienā momentā pieaug avāriju un katastrofu skaits, palielinās nelaimes gadījumi ražošanā, nāves gadījumi slimnīcās, palielinās sprādzienu iespējamība, konfliktsituāciju rašanās. Tādos laika periodos saasinās hroniskās saslimšanas, rodas nervu sistēmas darbība traucējumi, kā arī sirds – asinsvadu sistēmas darbības traucējumi, pieaug miokarda infarkta skaits, insultu skaits, izmainās asinsaina ne tikai slimiem, bet arī veseliem cilvēkiem.

Mēness nopietni iespaido ūdens apmaiņas procesus ne tikai Zemes atmosfērā, bet arī mūsu ķermenī, ietekmē klimatiskos apstākļus.

Zinātniskā astroloģija dod iespēju redzēt ne tikai objektīvu pasaules ainu jebkurā virzienā, bet arī paredzēt un prognozēt visdažādākos notikumus katra cilvēka un valsts dzīvē.

Ārzemju firmās bieži vien diplomēta astrologa profesija ir iekļauta nepieciešamo strādnieku sarakstā. Viņi piedalās visās sapulcēs, sniedz padomus un dod rekomendācijas.

Zinātnieki, kuri pēta astroloģiju, tagad strādā kopā ar citu zinātņu pētniekiem. Parādās arvien vairāk zinātnisko darbu, tiek aizstāvētas disertācijas, piešķirti zinātniskie grādi.

Mūsdienās, gandrīz katrā avīzē ir iespējams izlasīt astroloģiskās prognozes par jebkuru tēmu, tiek publicēti astroloģiskie kalendāri.

Diemžēl, ir jāatzīst, ka presē mēs pārsvarā redzam “izklaides” astroloģiju, kura tiek piedāvātā kā izklaides programma, nevis kā zinātnisks darbs.

Tas ir no vienas puses, bet no otras puses priecē tas fakts, ka zinātniskā astroloģija piesaista aizvien vairāk cilvēku uzmanību.